Thông dịch, phiên dịch tháp tùng

Thông dịch, phiên dịch tháp tùng

consecutive2

Nhằm phục vụ cho nhu cầu phiên dịch trong hợp tác, đầu tư, trao đổi văn hóa, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, xúc tiến thương mại với nước ngoài cho các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước, Công ty Dịch thuật Vietrans cung cấp dịch vụ thông dịch, phiên dịch tháp tùng như sau:

Phiên dịch, thông dịch tháp tùng trong các trường hợp 

Phiên dịch trong các cuộc đàm phán kinh doanh, các cuộc họp và chuyển giao kỹ thuật công nghệ

Hình thức thông dịch, phiên dịch tháp tùng

Thông dịch viên tháp tùng người nói tới các buổi đàm phán kinh doanh, các cuộc họp, tìm hiểu thị trường,  phiên dịch hiện trường… Đây là hình thức phiên dịch dễ hơn so với phiên dịch cabin và phiên dịch đuổi nhưng không có nghĩa bất cứ ai học ngoại ngữ cũng có thể thực hiện được công việc này, công việc đòi hỏi phiên dịch phải có phản xạ nhanh, kỹ năng phiên dịch, nắm bắt công việc và truyền tải vấn đề.

Dịch vụ thông dịch, phiên dịch tháp tùng các ngôn ngữ:

Thông dịch, phiên dịch tiếng Anh, Thông dịch, phiên dịch  tiếng Trung ( tiếng Hoa), Thông dịch, phiên dịch  tiếng Nhật, Thông dịch, phiên dịch tiếng Hàn, Thông dịch, phiên dịch  tiếng Pháp, Thông dịch, phiên dịch tiếng Đức, Thông dịch, phiên dịch  tiếng Nga, Ucraina,  Thông dịch, phiên dịch tiếng Séc ( Czeck, Tiệp khắc cũ), Thông dịch, phiên dịch tiếng Tây Ban Nha, Thông dịch, phiên dịch  tiếng Bồ Đào Nha, Thông dịch, phiên dịch tiếng Hà Lan, Thông dịch, phiên dịch tiếng Lào, Thông dịch, phiên dịch tiếng Thái Lan, Thông dịch, phiên dịch tiếng Campuchia, Thông dịch, phiên dịch tiếng  Malaysia, Thông dịch, phiên dịch  tiếng Indonesia, Thông dịch, phiên dịch  tiếng Ả Rập…

Mời liên hệ với Vietrans để được tư vấn sử dụng dịch vụ phiên dịch, thông dịch với chi phí tiết kiệm nhất