Thông dịch, phiên dịch đuổi ( dịch thầm, nối tiếp)

Thông dịch, phiên dịch đuổi ( dịch thầm, nối tiếp)

interpreterinterpreting-services

Nhằm phục vụ cho nhu cầu phiên dịch trong hợp tác, đầu tư, trao đổi văn hóa, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, xúc tiến thương mại với nước ngoài cho các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước, Công ty Dịch thuật Vietrans cung cấp dịch vụ thông dịch, phiên dịch đuổi hay còn gọi là thông dịch nối tiếp, dịch thầm…như sau:

Phiên dịch, thông dịch đuổi trong các trường hợp 

Phiên dịch các buổi thuyết trình ác cuộc họp, hội nghị, hội thảo chuyên đề

Hình thức thông dịch, phiên dịch đuổi ( dịch thầm) 

Sau khi người nói vừa kết thúc một đoạn thuyết trình hay phát biểu, thông dịch viên lập tức nối tiếp, truyền tải lời người nói sang ngôn ngữ đích, dich nối tiếp liên tục cho tới khi hội thảo hay diễn thuyết kết thúc.

Hình thức dịch đuổi cũng là một hình thức phiên dịch khó đòi hỏi người biên dịch ngoài trình độ ngoại ngữ cao cấp, phản xạ và kỹ năng phiên dịch, đòi hỏi người phiên dịch phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng tóm lược vấn đề.

Dịch vụ thông dịch, phiên dịch đuổi các ngôn ngữ:

Thông dịch, phiên dịch tiếng Anh, Thông dịch, phiên dịch  tiếng Trung ( tiếng Hoa), Thông dịch, phiên dịch  tiếng Nhật, Thông dịch, phiên dịch tiếng Hàn, Thông dịch, phiên dịch  tiếng Pháp, Thông dịch, phiên dịch tiếng Đức, Thông dịch, phiên dịch  tiếng Nga, Ucraina,  Thông dịch, phiên dịch tiếng Séc ( Czeck, Tiệp khắc cũ), Thông dịch, phiên dịch tiếng Tây Ban Nha, Thông dịch, phiên dịch  tiếng Bồ Đào Nha, Thông dịch, phiên dịch tiếng Hà Lan, Thông dịch, phiên dịch tiếng Lào, Thông dịch, phiên dịch tiếng Thái Lan, Thông dịch, phiên dịch tiếng Campuchia, Thông dịch, phiên dịch tiếng  Malaysia, Thông dịch, phiên dịch  tiếng Indonesia, Thông dịch, phiên dịch  tiếng Ả Rập…

Mời liên hệ với Vietrans để được tư vấn sử dụng dịch vụ phiên dịch, thông dịch với chi phí tiết kiệm nhất