Giảm giá dịch thuật luận văn

Giảm giá dịch luận văn tiếng Anh/ Pháp
Từ đầu tháng 7 năm 2011, Công ty Dịch thuật Vietrans bắt đầu áp dụng mức giá mới cho các tài liệu luận văn, bài tập, tiểu luận tiếng Anh và tiếng Pháp

Đối với các đề tài lĩnh vực Xã hội:

  • Dịch thuật Anh – Việt: 40,000 VND/ trang
  • Dịch thuật Việt – Anh: 45,000 VND/ trang
  • Dịch thuật Pháp – Việt: 60,000 VND/ trang
  • Dịch thuật Việt – Pháp: 65,000 VND/ trang

Đối với các đề tài lĩnh vực Kinh tế  – Tài chính và Kỹ thuật

  • Dịch thuật Anh – Việt: 45,000 VND/ trang
  • Dịch thuật Việt – Anh: 50,000 VND/ trang
  • Dịch thuật Pháp – Việt: 65,000 VND/ trang
  • Dịch thuật Việt – Pháp: 70,000 VND/ trang

Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)