Dịch thuật chuyên ngành Văn hóa xã hội cho Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình

Dịch thuật chuyên ngành Văn hóa xã hội cho Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình Hòa Bình là tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam, là cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội, có diện tích tự nhiên trên 4.600 km2, chiếm 1,4% tổng diện tích tự nhiên của cả nước, [...]