Dự án dịch phim quảng cáo tiếng Anh

Dự án dịch phim quảng cáo tiếng Anh – Công ty Cổ phần đầu tư Việt Hàn Dân gian xưa có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người” với ngụ ý nhắn nhủ các bậc hậu bối không nên quá chú trọng vào hình thức bề ngoài mà [...]