Dự án dịch thuật hợp đồng chuyên ngành điện tiếng Anh và tiếng Nhật

Dự án dịch thuật hợp đồng chuyên ngành điện tiếng Anh và tiếng Nhật Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) được thành lập năm 2007, là thành viên của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, hiện đứng đầu toàn quốc về sản lượng nhiệt điện khí và đầu [...]