Vietrans hoàn thành Dự án dịch thuật Hồ sơ mời thầu EPC trong dự án “Cảng Quốc tế SP-PSA”

“EPC” là một hình thức quản lý mới trong triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình. “EPC” là các chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Engineering -Procurement of Goods – Construction. Khái niệm này được hiểu là trong cùng một gói thầu, một hợp đồng, nhà thầu được giao thực hiện cả ba nội dung công việc: tư vấn (ví dụ: khảo sát, thiết kế, giám sát), mua sắm hàng hóa mà cụ thể là vật tư, thiết bị cho dự án và thi công xây lắp công trình. EPC là một hình thức cụ thể của cách tiếp cận: giao cho cùng một nhà thầu vừa thiết kế vừa thi công xây lắp (Design Build – DB), khác với cách tiếp cận truyền thống thiết kế xong mới chọn nhà thầu thi công (Design – Bid – Build).
Trong mỗi hoàn cảnh cụ thể, EPC bao hàm các phạm vi công việc khác nhau, có thể là việc thực hiện cả dự án, cũng có thể là thực hiện một gói thầu/hạng mục công trình thuộc dự án.

Trong tháng 2 năm 2017 vừa qua, Vietrans đã hoàn thành nhiều dự án dịch thuật chuyên ngành xây dựng, trong đó có dự án dịch thuật chuyên ngành xây dựng trong hàng hải của Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP – PSA.

Do yêu cầu về tiến độ của dự án nên Vietrans đã cố gắng hoàn thành tài liệu dịch thuật trong 02 ngày để cung cấp dịch vụ dịch thuật nhanh chóng kịp thời cho Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP – PSA. Tài liệu được dịch từ Việt sang Anh với 100 trang hồ sơ mời thầu về đấu thầu thiết kế – cung ứng vật tư, thiết bị – thi công xây dựng (EPC).

Dự án đã được hoàn thành, nghiệm thu và được đối tác đánh giá cao về chất lượng dịch thuật, dịch vụ và tác phong làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ biên dịch viên.

Việc tuân thủ đầy đủ 5 bước tiêu chuẩn theo quy trình quản lý dịch thuật thế giới, với cách quản lý công việc khoa học, biên dịch viên với trình độ cao và kỹ năng biên dịch thành thục, đội ngũ cộng tác viên là các Chuyên gia lâu năm trong từng chuyên ngành, Vietrans luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi có các công việc phát sinh liên quan và tự tin có thể đáp ứng được mọi yêu cầu khắt khe từ phía khách hàng.