Nghề Quản lý dự án Dịch thuật

Nghề Quản lý dự án Dịch thuật

Dịch thuật dự án cũng như các công việc dự án khác, đều cần phải có một quản lý dự án chuyên nghiệp.

Quản lý dự án dịch thuật là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch, điều phối nhân sự, công cụ dịch thuật, giám sát thời gian, chất lượng, xử lý các sai xót và các thay đổi phát sinh cho đến việc đánh giá dự án nhằm đảm bảo tài liệu được dịch đúng theo kế hoạch đã thống nhất với khách hàng. Chính vì vậy, ngoài việc có kiến thức tổng thể về các lĩnh vực, quản lý dự án dịch thuật chắc chắn phải là người có kiến thức về quản trị và có trình độ ngoài ngữ cao cấp.

(Quản lý dự án của Công ty Dịch thuật Vietrans đang lên kế hoạch dịch thuật với biên dịch viên)

Quản lý dự án dịch thuật là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch, điều phối nhân sự, công cụ dịch thuật, giám sát thời gian, chất lượng, xử lý các sai xót và các thay đổi phát sinh cho đến việc đánh giá dự án nhằm đảm bảo tài liệu được dịch đúng theo kế hoạch đã thống nhất với khách hàng. Chính vì vậy, ngoài việc có kiến thức tổng thể về các lĩnh vực, quản lý dự án dịch thuật chắc chắn phải là người có kiến thức về quản trị và có trình độ ngoài ngữ cao cấp.

Đa số các công ty dịch thuật hiện tại đều tập trung đến việc chuyển ngữ tài liệu mà không chú trọng nhiều hoặc thậm chí không hề có bộ phận quản lý dự án dịch thuật chuyên nghiệp để đánh giá tài liệu, lập kế hoạch cho dự án, quản lý thời gian, quản lý nhân sự, chi phí, chất lượng… nên đa số các tài liệu dự án đều dịch không đạt bởi biên dịch viên dịch không đúng chuyên ngành, sai thời hạn, lỗi chính tả, lỗi trình bày, câu từ và tốn rất nhiều chi phí không cần thiết…

Một quản lý dự án dịch thuật chuyên nghiệp sẽ giúp cho dự án được dịch đúng kế hoạch, tiết kiệm tối đa chi phí và đạt chất lượng cao nhất nhờ kỹ năng quản lý và kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh thường có trong ngành biên dịch.

Ngoài người quản lý dự án giỏi thì còn cần có sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận khác trong công ty dịch thuật, đặc biệt là đội ngũ biên dịch viên các chuyên ngành.

Đội ngũ biên dịch viên dịch thuật dự án là tập hợp những biên dịch viên có kiến thức ở nhiều các chuyên ngành khác nhau như nông nghiệp, phát triển nông thôn, bảo vệ tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ quyền lợi của trẻ em, kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng… ngoài kiến thức chuyên ngành trên, biên dịch viên cần phải có trình độ ngoại ngữ và ngữ văn đạt trình độ cao để có thể truyển tải nội dung một cách chính xác và dễ hiểu nhất.

Vietrans đã dịch rất nhiều các tài liệu dự án như các dự án phát triển cộng đồng của JICA, UNICEF, UNDP, các sở ban ngành các tỉnh và thành phố trong quy hoạch và phát triển nông thôn, đô thị, các dự án xây dựng và phát triển hạ tầng…

Kinh nghiệm để Vietrans có thể hoàn thành tốt các dự án và nhận được sự tín nhiệm bởi các cơ quan, tổ chức lớn đó là một kế hoạch rõ ràng, sự phối hợp hiệu quả trong việc thực thi theo kế hoạch giữa các thành viên trong các bộ phận liên quan.

Chúng tôi rất mong có cơ hội được hợp tác cùng các Tổ chức, Cơ quan trong các dự án dịch thuật lớn để chứng minh năng lực quản lý và năng lực chuyên môn của mình.