Quy trình hợp tác

HỢP TÁC DỊCH THUẬT

Bước 1: Cung cấp tài liệu:

Khách hàng vui lòng cung cấp:

 1. Thông tin tài liệu:

Ngôn ngữ, chuyên ngành, định dạng văn bản, số lượng, tài liệu mẫu…

 1. Yêu cầu dịch thuật cụ thể:
 • Ngôn ngữ đích
 • Định dạng, cách trình bày văn bản
 • Thời hạn hoàn thành
 1. Thông tin khác
 • Quốc gia của người đọc
 • Bảng thuật ngữ thông lệ của Quý khách
 1. Gửi tài liệu:
 • Gửi bản mềm qua Email, trực tiếp đến văn phòng hoặc chuyển phát tài liệu cho bộ phận Kinh doanh của Vietrans.
 • Trường hợp số lượng tài liệu lớn hoặc yêu cầu bảo mật tuyệt đối, Vietrans sẽ tới tận nơi để nhận tài liệu về báo giá. (Vì tài liệu cần được đánh giá chuyên môn trước khi báo giá và lên phương án dịch nên chúng tôi không báo giá trực tiếp tại văn phòng Quý Khách)
 • Tài liệu của Quý khách được giữ bí mật tuyệt đối

Bước 2: Báo giá

Sau khi nhận đủ các thông tin ở bước 1, Bộ phận Kinh doanh sẽ kết hợp với Bộ phận Quản lý dự án và Bộ phận Biên dịch thực hiện các bước:

 • Đánh giá tài liệu
 • Lên Báo giá gửi Khách hàng

Bước 3: Phương án dịch

Sau khi Khách hàng đồng ý với báo giá, Vietrans đưa ra Phương án Dịch thuật cho tài liệu của Khách hàng.

Bước 4: Tiến hành hợp tác

Sau khi hoàn thành các bước (1), (2), (3), hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng và tiến hành các thủ tục hợp tác, thanh toán.

HỢP TÁC PHIÊN DỊCH

Bước 1: Cung cấp thông tin

Quý khách hàng vui lòng cung cấp thông tin buổi phiên dịch, ngôn ngữ, loại hình phiên dịch, số lượng người nghe, địa điểm…

Bước 2: Báo giá phiên dịch

Sau khi có đầy đủ thông tin, Vietrans sẽ tư vấn và gửi tới Khách hàng bản báo giá phù hợp với chi phí tiết kiệm nhất.

Bước 3: Ký hợp đồng phiên dịch:

Sau khi đồng ý với báo giá, hai bên tiến hành ký hợp đồng phiên dịch

Bước 4: Thực hiện và nghiệm thu dự án

 • Khách hàng gửi các tài liệu tham khảo cho Vietrans
 • Phiên dịch viên thực hiện việc phiên dịch
 • Hai bên tiến hành nghiệm thu khi buổi phiên dịch kết thúc