Dịch thuật Báo cáo thường niên lĩnh vực Tài chính sang tiếng Anh

Dịch thuật Báo cáo thường niên lĩnh vực Tài chính sang tiếng Anh

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một trong những tập đoàn tài chính chứng khoán, đầu tư dẫn đầu tại Việt Nam, sánh tầm các tổ chức tài chính quốc tế với chiến lược cạnh tranh luôn tạo ra sự khác biệt đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng và các cổ đông.

Để đảm bảo tính minh bạch thông tin không chỉ đối với khách hàng trong nước mà còn đối với khách hàng quốc tế, SHS đã phối hợp cùng công ty dịch thuật Vietrans để dịch thuật hàng trăm tài liệu liên quan đến Báo cáo thường niên từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Một bản báo cáo thường niên thông thường bao gồm nhiều nội dung liên quan đến thông tin công ty, các hoạt động và thành tựu nổi bật trong năm, báo cáo về hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp,báo cáo tài chính …

Dịch thuật báo cáo thường niên sang tiếng Anh yêu cầu người dịch không chỉ giỏi tiếng Anh mà quan trọng hơn là kiến thức chuyên ngành Tài chính. Biên dịch viên trên hết phải hiểu chính xác nội dung của tài liệu mới có thể chuyển ngữ một cách chính xác tài liệu đó sang tiếng Anh.

Vietrans hiểu rằng tất cả các tài liệu dịch thuật chuyên ngành Tài chính cần phải đảm bảo sự chính xác tuyệt đối về nội dung, số liệu và thời gian. Trước mỗi dự án, đội ngũ Quản lý dự án và biên dịch viên của Vietrans đều phải thảo luận rất kỹ phương án dịch cho từng loại tài liệu khác nhau để đảm bảo sự thống nhất về thuật ngữ chuyên ngành, định dạng văn bản dịch và tốc độ dịch cũng như đảm bảo đúng thời hạn hoàn thành.

Với các tài liệu có tính chuyên môn sâu, Vietrans đều có các chuyên gia đầu ngành tư vấn chuyên môn hoặc dịch trực tiếp để đảm bảo sự chính xác tuyệt đối trong văn bản dịch.

Với kỹ năng và kinh nghiệm quản lý các dự án dịch thuật lớn trong lĩnh vực tài chính, Vietrans hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác cùng Quý khách hàng.