Dịch thuật tài liệu Việt – Anh cho công ty SEKISUI Nhật Bản

Dịch thuật tài liệu Việt – Anh cho công ty SEKISUI Nhật Bản

Được thành lập từ năm 1947, SEKISUI hiện là một trong những Tập đoàn lớn nhất của Nhật Bản có nhiều công ty và chi nhánh trên toàn thế giới. Từ một doanh nghiệp chuyên về các sản phẩm từ nhựa (plastic), SEKISUI đã đa dạng hóa thành công, mở rộng các ngành kinh doanh, cung cấp các sản phẩm đáp ứng cuộc sống hàng ngày của khách hàng, đóng góp vào sự phát triển của môi trường theo kim chỉ nam “3S Principles” (Nguyên tắc 3S: Dịch vụ, Tốc độ và Sự ưu việt). Sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn Sekisui có thể chia thành ba mảng chính gồm: Nhựa plastics hiệu suất cao (High Performance Plastics), Cơ sở hạ tầng & Môi trường Đô thị (Urban Infrastructure and Environmental Products); và Nhà cửa (Housing).

Dịch thuật Vietrans được SEKISUI tin tưởng lựa chọn là đối tác dịch thuật cho nhiều loại tài liệu thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau như bộ tài liệu hợp đồng, nội quy tiêu chuẩn cặp ngôn ngữ Việt – Anh với nội dung gồm các điều khoản chuyên ngành chuyên sâu về kinh tế, kỹ thuật, tranh chấp, khiếu nại…

Như một chứng minh cho sự chuyên nghiệp trong chất lượng dịch thuật cũng như chất lượng dịch vụ, được SEKISUI lựa chọn là đối tác dịch thuật và chuyển ngữ cho các dự án trọng điểm đã khẳng định thương hiệu của Dịch Thuật Vietrans trong việc cung cấp dịch vụ dịch thuật và các dịch vụ về ngôn ngữ cho các công ty Đa quốc gia đang có mặt tại Việt Nam.